Ví Bitcoin là gì? Hiểu cơ bản về ví Bitcoin (Bitcoin Wallet)

Ví cứng Bitcoin hay còn gọi là ví Offline – không kết nối với internet. Đây là loại ví mà bạn có quyền kiểm soát với tài sản thật sự của bạn, bao gồm private key và quyền truy cập vào của ví của bạn.

Ví online thông thường còn gọi là custodial wallet, là loại ví mà bạn giao phó các khóa riêng này của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ, trong khi các khóa riêng của bạn được lưu trữ trực tuyến trên các máy chủ của bên dịch vụ đó.

Cùng xem các điểm khác nhau cơ bản giữa 2 dòng ví này nhé!

Xem thêm: Chi tiết về các loại ví Bitcoin