Sau đây là các phương pháp kiếm tiền thụ động từ crypto!

Nếu bạn có sẵn 1 cái máy tính, và có 1 số tiền điện tử nhàn rỗi, bạn có thể tham khảo các cách sau để nhân lên số coin mà bạn có!

Hoặc dùng Trình duyệt Brave, đây là 1 cách kiếm tiền BAT token lâu dài, bạn chỉ cần thay trình duyệt bạn đang sử dụng bằng Brave browser và nhận tiền bằng việc xem quảng cáo hằng tháng nhé!

Download thôi nào!

Infographic: Kiếm tiền với thụ động với tiền điện tử
Infographic: Kiếm tiền với thụ động với tiền điện tử

Xem thêm: Các cách kiếm tiền thụ động từ MMO